Advocatenkantoor Van Leeuwen, Braeken & Partners

René van Leeuwen

(° Maaseik 1965)

behaalde zijn kandidatuursdiploma in de rechten aan de Universiteit te Antwerpen (UFSIA), en behaalde met onderscheiding zijn licentiaatsdiploma aan de Universiteit te Leuven in 1988, waarna hij zich onmiddellijk inschreef aan de Balie te Tongeren om aan zijn carrière als advocaat te beginnen.

Hij begon zijn stage bij Mr. Franz Ver Berne te Maasmechelen, waar hij zich toelegde op het burgerlijk recht.

Tesamen met Mr. Braeken is hij mede-oprichter van Advocatenassociatie Van Leeuwen, Braeken & Partners.

Mr. Van Leeuwen is wat men noemt een “generalist” (een advocaat die zowat alle materies kan behandelen), maar is vooral gespecialiseerd in burgerlijk recht, en dan in het bijzonder in het personen- en familierecht (echtscheidingen, bezoekrecht, onderhoudsgeldvordering, erfenissen, …).

Naast advocaat is mr. Van Leeuwen tevens Plaatsvervangend Vrederechter in het Vredegerecht te Maaseik.